Voor het laatst ge-update: 19 januari 2022 - 14:16

Introductie

Deze pagina bevat de instructies voor het invullen van de Excel templates voor activiteiten. Handig om erbij te houden tijdens het invullen! Heb je toch nog een vraag? Stel je vraag dan tijdig aan de support.

Met de ingevulde Excel bestanden kunnen straks alle activiteiten door ons in bulk ingevoerd worden in de website. De deadline voor het insturen van de ingevulde templates is vrijdag 18 februari. Daarna lopen wij alle templates na en ontvang je van ons nog terugkoppeling hierop. Als je klaar bent met invullen, dan kan je de Excel template hier uploaden .

Ná 18 februari hebben jullie, net als vorig jaar, ook nog de mogelijkheid om zelf activiteiten toe te voegen en te bewerken via jullie eigen account in WordPress.

FIG. 1: INVULVOORBEELD ORGANISATIENAAM

A. Naam organisatie

Altijd invullen

Vul hier de naam van de zorgorganisatie in.

Heeft een zorgorganisatie meerdere vestigingen, in verschillende plaatsen? Gebruik dan een min-teken (streepje) en zet achter de naam van de zorgorganisatie:
óf de plaatsnaam
óf de vestigingsnaam.

Voorbeeld met plaatsnaam:
Santé Partners - Nieuwegein
s Heeren Loo - Ermelo
Parnassia Groep - Den Helder

Voorbeeld met vestigingsnaam:
Zorggroep Sint Maarten - Sint Theresia
WIJdezorg – Driehof
Zorgspectrum Het Zand – De Berghorst

Wordt één activiteit georganiseerd door alle vestigingen van een zorgorganisatie? Gebruik in dat geval alleen de overkoepelende zorgorganisatienaam.

Voorbeeld activiteit georganiseerd door alle vestigingen:

Santé Partners

Wees zo consistent mogelijk, zodat dit per zorgorganisatie en vestiging overal hetzelfde ingevuld staat.

FIG. 2: INVULVOORBEELDEN OP LOCATIE OF ONLINE

B. Op Locatie of Online

Altijd invullen

Vul hier in of een activiteit:
Op locatie
Online
Op locatie, Online (dit is beide)
plaatsvindt.

Wanneer je op een vakje in deze kolom klikt, verschijnt er een pijltje aan de rechterzijde van het vak. Klik hierop, en gebruik de drop-down om één van de twee opties te kiezen: 'Op Locatie' of 'Online'.

Is een activiteit zowel 'Op Locatie' én 'Online' te volgen? Dan moet dit zelf ingetypt worden, gescheiden van elkaar met een komma.

Invulvoorbeeld als een activiteit zowel Op locatie én Online plaatsvindt:
Op locatie, Online

FIG. 3: INVULVOORBEELD PLAATSNAAM VAN ACTIVITEIT

C. Plaatsnaam van activiteit

Altijd invullen

Vul hier de plaatsnaam in, waar de activiteit plaatsvindt.

Een activiteit kan natuurlijk zowel bij de zorgorganisatie zelf plaatsvinden, maar ook ergens anders georganiseerd worden.
Wij gaan uit van de adresgegevens waar de activiteit zelf straks zal plaatsvinden.
Maar, als een activiteit alleen Online plaatsvindt, dan hebben we in elk geval de plaatsnaam van de zorgorganisatie nodig. Deze wordt namelijk gebruikt om een activiteit te kunnen filteren op locatie.

Bijvoorbeeld:

Optie 1). Op locatie:
Is een activiteit 'Op locatie'?
Vul dan de plaatsnaam in waar de activiteit plaatsvindt. Ga vervolgens verder om in de volgende kolommen ook de postcode en adresgegevens van de activiteit in te vullen.

Optie 2). Online:
Is een activiteit alleen 'Online'?
Vul hier dan tenminste de plaatsnaam in waar de zorgorganisatie zich bevindt.

Optie 3). Op locatie én Online:
Is een activiteit zowel 'Op locatie' als 'Online'?
Ga dan verder zoals bij Optie 1.

Optie 4). Op meerdere locaties (Op Locatie en/of Online):
Is een activiteit zowel 'Op locatie' als 'Online', maar moet deze in de filter resultaten tonen bij meerdere steden? Vul dan alleen de plaatsnamen in, gescheiden van elkaar met een komma:
Tiel, Ijsselstein, Zeist

Let op: Het 'Plaatsnaam' veld moet dus altijd ingevuld zijn en mag niet leeg blijven.

FIG. 4: INVULVOORBEELD STRAATNAAM EN HUISNUMMER VAN ACTIVITEIT

D. Straatnaam en huisnummer van activiteit

Optioneel invullen (invullen als de activiteit 'Op Locatie' is)

Als een activiteit 'Op locatie' is, vul dan hier de straatnaam en het huisnummer in, waar de activiteit plaatsvindt.

Let op: Excel heeft de mogelijkheid om de ingevulde tekst uit één veld, naar de rijen eronder te kopiëren. Dit kan door op het blokje te slepen in de rechter-onderhoek van een veld. Vorig jaar zagen we dit een aantal keer 'mis gaan', omdat het huisnummer dan omhoog optelt:


Door alleen te slepen telt de nummering op. Let erop dat dit niet gebeurt!


Wanneer je ctrl toets ingedrukt houdt en dan sleept, gebeurt dit niet:


Door de ctrl toets in te drukken, en dan te slepen, blijft de nummering hetzelfde!

FIG. 5: INVULVOORBEELD POSTCODE VAN ACTIVITEIT

E. Postcode van activiteit

Optioneel invullen (invullen als de activiteit 'Op Locatie' is)

Als een activiteit 'Op locatie' is, vul dan hier de postcode in, waar de activiteit plaatsvindt.

Vul eerst de vier cijfers van de postcode in, daarna een spatie, en daarna de twee letters. Dus: 1234 AB en niet 1234AB.

Invulvoorbeeld postcode:
1234 AB

Let op: Excel heeft de mogelijkheid om de ingevulde tekst uit één veld, naar de rijen eronder te kopiëren. Dit kan door op het blokje te slepen in de rechter-onderhoek van een veld. Vorig jaar zagen we dit een aantal keer 'mis gaan', omdat de postcode dan omhoog optelt:


Door alleen te slepen telt de nummering op. Let erop dat dit niet gebeurt!


Wanneer je ctrl toets ingedrukt houdt en dan sleept, gebeurt dit niet:


Door de ctrl toets in te drukken, en dan te slepen, blijft de postcode-nummering hetzelfde!

FIG. 6: INVULVOORBEELDEN WERKVELD

F. Werkveld

Altijd invullen

Vul hier de werkveld(en) in, die van toepassing zijn op de activiteit.

Wanneer je op een vakje in deze kolom klikt, verschijnt er een pijltje aan de rechterzijde van het vak. Klik hierop, en gebruik de drop-down om één van de werkvelden te kiezen:

Ambulancezorg
Eerstelijnszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
GGD
Jeugdzorg
Kraamzorg
Onderwijs
Ouderenzorg
Overheid
Overig
Revalidatie
Sociaal werk
Thuiszorg
Welzijn
Ziekenhuizen

Zijn er meerdere werkvelden van toepassing? Dan moeten deze zelf ingetypt worden, gescheiden van elkaar met een komma. Maak gebruik van de exacte werkveld-benamingen zoals ze hierboven staan.

Invulvoorbeeld meerdere werkvelden:
Ouderenzorg, Sociaal werk, Thuiszorg

FIG. 7: INVULVOORBEELD TITEL

G. Titel activiteit

Altijd invullen

Vul hier de titel in van een activiteit.

Houd de titels kort en bondig, dit staat netter en overzichtelijker in de website.

In de titel van een activiteit hoeft niet per se de zorgorganisatie benoemd te worden. De organisator van de activiteit staat zowel in het overzicht, als op de pagina van de activiteit zelf, ook los benoemd.

FIG. 8: INVULVOORBEELDEN DATUM

H. Datum activiteit

Altijd invullen

Vul hier de datum in van een activiteit.

Vindt één activiteit op meerdere dagen plaats? Dan kun je al deze dagen in dit veld invullen, gescheiden van elkaar met een komma.

Invulvoorbeeld enkele datum:
14-03-2022

Invulvoorbeeld meerdere datums:
14-03-2022, 16-03-2022, 18-03-2022

Let op:
Gebruik het min teken tussen dag-maand-jaar, dus: dd-mm-jjjj.

FIG. 9: INVULVOORBEELDEN BEGINTIJD

I. Begintijd activiteit

Altijd invullen

Vul hier de begintijd in van een activiteit.

Invulvoorbeeld begintijd enkele datum:
10:30


Let op:
Vindt één activiteit op meerdere dagen plaats? En heb je in het datum veld meerdere datums ingevuld, gescheiden van elkaar met een komma? Dan kun je hier de begintijden van al deze dagen in dit veld invullen, gescheiden van elkaar met een komma.

Invulvoorbeeld begintijden van één activiteit op meerdere dagen:
10:30, 14:00, 15:30

HIerbij is:
10:30 de begintijd van de eerste dag (14-03-2022 in het datum voorbeeld)
14:00 de begintijd van de tweede dag (16-03-2022 in het datum voorbeeld)
15:30 de begintijd van de derde dag (18-03-2022 in het datum voorbeeld)

Let op:
Gebruik de volgende 24-uurs tijdsnotatie om tijden in te vullen: 00:00.

FIG. 10: INVULVOORBEELDEN EINDTIJD

J. Eindtijd activiteit

Altijd invullen

Vul hier de eindtijd in van een activiteit.

Invulvoorbeeld eindtijd enkele datum:
11:30


Let op:
Vindt één activiteit op meerdere dagen plaats? En heb je in het datum veld meerdere datums ingevuld, gescheiden van elkaar met een komma? Dan kun je hier de eindtijden van al deze dagen in dit veld invullen, gescheiden van elkaar met een komma.

Invulvoorbeeld eindtijden van één activiteit op meerdere dagen:
11:30, 15:00, 16:30

HIerbij is:
11:30 de eindtijd van de eerste dag (14-03-2022 in het datum voorbeeld)
15:00 de eindtijd van de tweede dag (16-03-2022 in het datum voorbeeld)
16:30 de eindtijd van de derde dag (18-03-2022 in het datum voorbeeld)

Let op:
Gebruik de volgende 24-uurs tijdsnotatie om tijden in te vullen: 00:00.

FIG. 11: INVULVOORBEELD BESTANDSNAAM AFBEELDING

K. Afbeelding activiteit

Altijd invullen

Vul hier de bestandsnaam in van de afbeelding van een activiteit.

Let op:
Gebruik het liefst alleen foto’s en houd daarbij in gedachten dat deze mooi werken binnen de website. Kies een afbeelding die goed past bij de activiteit.
De meeste afbeeldingen worden liggend getoond op de website. Houd hier rekening mee bij het selecteren van de activiteit afbeeldingen.
Zorg ervoor dat naast de bestandsnaam, ook de bestandsextensie ingevuld wordt. Dit kan zijn: .jpg of .png
Zorg dat de bestandsnamen uniek zijn, noem dus niet alles 'activiteit.jpg', maar gebruik bij voorkeur het volgende format:
naamzorgorganisatie-naamactiviteit.jpg.
Gebruik afbeeldingen van goede kwaliteit, het liefst minimaal 1000 pixels breed.
Gebruik alleen echt afbeeldingen, dus geen .pdf bestanden of andere bestandsformaten.

FIG. 12: INVULVOORBEELD OMSCHRIJVING

L. Korte omschrijving activiteit

Altijd invullen

Vul hier de korte omschrijving in van een activiteit.

Let op: Gebruik maximaal 250 woorden.

Alle opmaak die in Excel geplaatst wordt (zoals bold of italic tekst) gaat niet mee tijdens het uploaden naar de website. Alle gewenste opmaak moet daarom, nadat de activiteiten in de website staan, in de editor van Wordpress zelf toegevoegd worden.

FIG. 13: INVULVOORBEELD LINK MEER INFORMATIE

M. Link meer informatie activiteit

Optioneel invullen

Bestaat er een webpagina die meer informatie geeft over de activiteit? Vul dan hier de link in.

Let op:
Zorg ervoor dat je de volledige link invult.
Deze begint met https://www. of met http://www..

FIG. 14: INVULVOORBEELD E-MAILADRES MEER INFORMATIE

N. E-mailadres meer informatie activiteit

Optioneel invullen

Is er een e-mailadres waar mensen naartoe kunnen mailen, als ze meer willen weten over de activiteit? Vul dan hier dit e-mailadres in.

FIG. 15: INVULVOORBEELD LINK WEBSITE

O. Link website zorgorganisatie

Altijd invullen

Vul hier de algemene website link van de zorgorganisatie in.

Let op:
Zorg ervoor dat je de volledige link invult.
Deze begint met https://www. of met http://www..

FIG. 16: INVULVOORBEELD LINK LINKEDIN

P. Link LinkedIn

Optioneel invullen

Vul hier de LinkedIn link in van het bedrijfsprofiel van de zorgorganisatie.

Let op: zorg ervoor dat deze link begint met:

https://www.linkedin.com/company/naamzorgorganisatie.

FIG. 17: INVULVOORBEELD FACEBOOK GEBRUIKERSNAAM

Q. Gebruikersnaam Facebook

Optioneel invullen

Vul hier de Facebook gebruikersnaam in van de zorgorganisatie
(zonder het @ teken). Deze is te vinden rechts van de profielfoto.

FIG. 18: INVULVOORBEELD INSTAGRAM GEBRUIKERSNAAM

R. Gebruikersnaam Instagram

Optioneel invullen

Vul hier de Instagram gebruikersnaam in van de zorgorganisatie
(zonder het @ teken). Deze is te vinden rechts van de profielfoto.

FIG. 19: INVULVOORBEELD TWITTER GEBRUIKERSNAAM

S. Gebruikersnaam Twitter

Optioneel invullen

Vul hier de Twitter gebruikersnaam in van de zorgorganisatie
(zonder het @ teken). Deze is te vinden onder de profielfoto en onder de naam.