Organisator

SWOA


Wanneer & waar

Online

ma 14 maart, 13:00 tot 14:00 uur

Arnhem


Tags

Werkveld:

OuderenzorgSociaal werkWelzijn

Online Q&A: Kennismaken met SWOA!

Welkom bij SWOA!
SWOA is een Arnhemse Welzijnsorganisatie met als voornaamste doelgroep ouderen (55+). Ons aanbod is erg breed, van begeleiding thuis, tot activiteiten op locatie en in de wijk en alles daartussen. Daar zetten zo’n 500 (vrijwillige) medewerkers zich dagelijks voor in.
Tijdens de online Q&A neemt collega Roby Laarakker je graag mee in de organisatie SWOA. Wat bieden wij de inwoners van Arnhem, en wat is hierbij onze visie? Ook vertelt ze over de mogelijkheden om binnen SWOA (weer) te proeven aan het welzijnswerk, bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger, aan de slag te gaan bij Activerend Werk of door stage te lopen.
Hopelijk zien we jou op maandag 14 maart om 13.00 uur tijdens onze online Q&A!
De Q&A vindt plaats via Teams. Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY4YzgxNzctNDJiZC00ZTJmLTlhZTUtMmZjZDBlNzQzZTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223cb6c746-6a22-4596-9166-ad9a8898ad04%22%2c%22Oid%22%3a%22d41dc9ca-f2ce-4409-a044-3d5b2092245c%22%7d