Georganiseerd door

Viazorg

Fruitlaan 4C

4462 EP Goes

Dag

vr 26 maart

Begintijd

11:00

Eindtijd

12:00

Ouderenzorg

Webinar | Technologische innovatie: Smart Floor

Het product Smart Floor wordt ingezet enerzijds voor lastenverlichting van het zorgpersoneel en anderzijds voor gerichtere individuele ouderenzorg. Door samenwerking van een slimme vloer en een (draagbare) loopsensor wordt het loopgedrag van ouderen gemeten. Deze informatie kan het zorgpersoneel inzien via een app.

Wat komt aan bod tijdens het webinar?
- Nadere introductie van de technologie en de toepassingen.
- Op welke manier verbetert de inzet van deze technologie de kwaliteit van de geleverde zorg?
- Op welke wijze wordt met deze toepassing een tijd- en kostenbesparing in de zorg gerealiseerd?
- Wat is de investering voor gebruik van Smart Floor?