Georganiseerd door

GGZ Drenthe

Dennenweg 9

9404 LA Assen

Website organisatie
Dag

wo 24 maart

Begintijd

10:00

Eindtijd

11:00

Aan tafel bij GGZ Drenthe: in gesprek met onze agogen en verpleegkundigen

_Wil jij weten hoe het is om als verpleegkundige of agoog te werken bij GGZ Drenthe? Sluit je dan aan bij ons online ronde tafel gesprek ‘Aan tafel bij GGZ Drenthe’._

Tijdens dit ronde tafel gesprek gaan Lilian Stam, verpleegkundige Klinische Rehabilitatie, Silvia van der Veen, verpleegkundige Duurzaam Verblijf en Annelot van Peursem, sociotherapeut en agogisch regiehulpverlener Forensische Psychiatrie met elkaar in gesprek over hun ervaringen. Daarnaast krijg je ook de kans om álles te vragen wat je wilt!

Dus ben je verpleegkundige of agoog en ben je geïnteresseerd? Dan kun je je online aansluiten bij dit ronde tafel gesprek!

Klik op 24 maart [hier](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhOTM4OTYtMTlkMy00NmEzLWFjODMtZTBiYjczNGVhNmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22545d327c-58e0-4b2e-bcb2-cbc9263270de%22%2c%22Oid%22%3a%22628da9dc-4c76-40c8-95b2-de7bb443e7b2%22%7d#_blank) om deel te nemen aan het online ronde tafel gesprek. We starten stipt om 10 uur, dus zorg ervoor dat je dan online bent.

Graag tot dan!